Rr. Mulla Idrizi nr.26, Gjilan 60000, Kosovë

EKP

ECO EKP & EKP KOMPAKT janë kalda vetëm me pelet që vendosen brenda ose jashtë shtëpisë. EKP Kompakt ka të integruar pompën qarkulluese, enën ekspanduese, ventillin e ajrit dhe atë sigurues. Shpenzime të vogla dhe efiqencë të lartë të shfrytëzueshmërisë, mbi 93%. Rezervar të madh të peletit (deri 76 kg) dhe mundësi lidhje me termostat […]

Read More

EDP

ECO EDP janë kalda me pelet me brener të integruar – me mundësi përdorimi edhe me dru. Janë tri modele të kaldave ECO EDP: 35 kw, 45 kw dhe 65 kw. Kaldatë janë 4-etazhore dhe kanë koeficient shumë të lartë të shfrytëzueshmerisë, efiçenca >92%. Mundësi lidhje me termostat të dhomës dhe mundësi programimi ditor dhe […]

Read More

PKTE

ECO PKTE janë kalda me pelet me SET(breneri i peletit, transporteri, rezervari). Kaldatë ECO PKTE mund të përdoren me dru dhe thëngjill – pa e zhvendosur brenerin (djegësin). ECO PKTE janë kalda industriale për ngrohje të objekteve dhe hapësirave të mëdha. Kapacitet standarde të rezervarit 500 kg dhe 1200 kg – për furnizim adekuat me […]

Read More

PKE

ECO PKE janë kalda me pelet me SET (breneri i peletit, automatika, transporteri, rezervari). Kaldatë me pellet ECO PKE mund të përdoren edhe me dru dhe thëngjill – pa e zhvendosur brenerin (djegësin). Mundësi lidhje me termostat të dhomës dhe mundësi programimi ditor dhe javor të punës. Tabelë komanduese në gjuhën shqipe dhe kontrollim të […]

Read More

KTE

ECO KTE janë kalda të dedikuara për shfrytëzim me lëndë djegëse të ngurtë – dru, thëngjill & lignit. Dizajni i vatrës (3-etazhore) mundëson djegie të mirë, efikase dhe shumë ekonomike. Kaldatë kanë të integruar termostatin për pompë, termometrin dhe këmbyesin për mbrojtje nga tejnxehja. Të testuara në 5 bar dhe me garancion 5-vjecar. Të pajisur […]

Read More

KE

ECO KE janë kalda të dedikuara për shfrytëzim me lëndë djegëse të ngurtë – dru, thëngjill & lignit. Dizajni i vatrës (3-etazhore) mundëson djegie të mirë, efikase dhe shumë ekonomike. Kaldatë kanë të integruar termostatin për pompë, termometrin dhe këmbyesin për mbrojtje nga tejnxehja. Të testuara në 5 bar dhe me garancion 5-vjecar. Të pajisur […]

Read More