Rr. Mulla Idrizi nr.26, Gjilan 60000, Kosovë

ECO-ESK

ECO ESK është e prodhuar me dizajn të veçantë e cila ofron zgjidhje ideale për kyçje në ngrohjen qendrore, përgatitjen e ushqimeve, me mbushje dhe djegie automatike të peletit. Stufa ESK është e pajisur me këmbyes të nxehtësisë të cilët mundësojnë efiçiencë të lartë të energjisë. Pllaka e siperme e stufes është me Xham Keramik […]

Read More