Rr. Mulla Idrizi nr.26, Gjilan 60000, Kosovë

Zyra kryesore:

+383(0) 44 222 160

Fax +383(0) 280 324 333
info@enrad-ks.com

Rr. Mulla Idrizi nr.26, Gjilan 60000, Kosovë

Kompania jonë është gjithnjë në kërkim të partneriteteve afatgjata me kompani të interesuara si në tregun vendor, regjional dhe atë Evropian.

Ne i ftojmë të gjithë blerësit e interesuar që të vijnë të fabrikën dhe ta shohin atë nga afër, pasi besojmë që kjo është mënyra më e mirë për bashkëpunim afatgjatë.