-Kompakte dhe me rendiment të lartë termik
-Të prodhuara nga 20 kW deri 110 kW
-E përshtatshme për lëndë djegëse të ngurta - biomasë (dru, pelet, lignit, briket) - të lëngëta - të gazta
-Për ngrohje të hapësirave të mesme dhe për objekte të mëdha
-Dizajn i vatrës ngrohëse dhe volumi i lëndës mundëson djegie të ngadalshme dhe ekonomike
-Dyer dhe dizajn të përshtatshme për mbushje, pastrim dhe kontrollim të djegies në kalda
-Aparatura kontrolluese pë punë automatike dhe këmbyes për mbrojtje nga tejnxehja në kalda
-Dizajni i ri ofron përparësi në montim, operim dhe mirëmbajtje të lehtë
-Të testuara në 5 bar, me izolim cilësor dhe garancion 5 vjeçar
-Projektuar dhe konstruktuar sipas standardeve EN 304 - DIN 4702
nga llamarina të çelikut të cilësisë së lartë.

/ Kalda Univerzale
Produktet


ECO-KE 20-110kW
Zhvilluar dhe dizajnuar:
Main Office:
Tel +381(0) 280 324 430,  Fax +381(0) 280 324 333
Email: info@enrad-ks.com
© ENRAD 2013 All Rights Reserved
BALLINA   |   KOMPANIA   |   PRODUKTET   |   PRODHIMI   |   LAJMET   |  KONTAKT