-Efikasitet të lartë të ngrohjes dhe pamje elegante.
-Të prodhuar nga llamarina e ftohtë DC-01 sipas standardit DIN-EN 442.
-Proces i trajtimit në disa faza - Pastrimi, Fosfatimi dhe mbrojtja primare e lëngët.
-Plastifikim në kabina automatike që garanton kualitet të lartë.
-Paketim në foli me ajër, mbrojtëse anësore të kartonit dhe të sigurt gjatë transportit.
-Të ofruar me ventil të ajrit, tape mbyllëse, si dhe pjesët për montim
(mbajtës,tiplla,vida,plastika per mbajtës).

     7 Lloje: 10, 11, 11K, 20, 21, 22, 33
     4 Lartësi: 300 - 500 - 600 - 900 mm
     27 Gjatësi (min - max): 400 - 3000 mm
- Mundëson kontrollim termostatik të rrjedhjes në sistemin njëgyporë.
- Mund të prodhohen me ventil në anën e majtë dhe të djathtë, apo edhe në pjesen e mesme.
- Ofrohen me mbajtës universal për montim. 
-Të prodhuar nga llamarina e ftohtë DC-01 sipas standardit DIN-EN 442.
-Paketim në foli me ajër, mbrojtëse anësore të kartonit dhe të sigurt gjatë transportit.
-Të ofruar me ventil të ajrit, tape mbyllëse, si dhe pjesët për montim
(mbajtës universal,tiplla,vida,plastika për mbajtës).

     7 Lloje: 10, 11, 11K, 20, 21, 22, 33
     4 Lartësi: 300 - 500 - 600 - 900 mm
     27 Gjatësi (min - max): 400 - 3000 mm

/ Radiator Panel
Produktet


Zhvilluar dhe dizajnuar:
BALLINA   |   KOMPANIA   |   PRODUKTET   |   PRODHIMI   |   LAJMET   |  KONTAKT
Main Office:
Tel +381(0) 280 324 430,  Fax +381(0) 280 324 333
Email: info@enrad-ks.com
© ENRAD 2013 All Rights Reserved