Rr. Mulla Idrizi nr.26, Gjilan 60000, Kosovë

MAGAZINIMI

Radiatorët ruhen në paleta dhe transportohen të mbuluar. Ata mbahen në depon e fabrikës ku janë të mbrojtur mirë nga kushtet e vështira atmosferike. Në mënyrë që të sigurohet cilësia, paletat nuk vendosen mbi njëra tjetrën. Të gjitha produktet janë të ruajtura mirë në përputhje me llojin dhe madhësinë e tyre.