Rr. Mulla Idrizi nr.26, Gjilan 60000, Kosovë

Prodhimi – Radiatorët gyporë

  • March 21, 2019
  • by enrad
  • Produce
  • Comments Off on Prodhimi – Radiatorët gyporë

Radiatorët gyporë prodhohen sipas standardit EN 442 nga çeliku me D-profile të dimensioneve 30*40mm dhe gypa me diametër 20mm në makineri automatike për prerje të profileve dhe gypave, saldimit dhe janë të trajtuar dhe pastruar në kabina automatike te zallitjes me sfera.për mbrojte të lartë ndaj korrozionit. Radiatorët janë të paketuar në ambalazhim me karton, foli special dhe plastika mbrojtëse.