Rr. Mulla Idrizi nr.26, Gjilan 60000, Kosovë

Testimi

Radiatorët janë të gjithë të testuar në shtypje prej 10bar dhe kanë një shtypje operuese prej 7bar. Radiatorët panel kanë garancion 10 vjeçar ndërsa ata gyporë 5 vjeçar kundër defekteve në material dhe operim.