Rr. Mulla Idrizi nr.26, Gjilan 60000, Kosovë

ENRAD është një nga prodhuesit kryesorë të radiatorëve panel dhe gypor në Kosovë dhe në rajonin e Ballkanit. E njohur si Jugoterm, fabrika e
radiatorëve ka afro 40 vite përvojë. ENRAD tani është pjesë e Engroup dhe që nga privatizimi i saj, fabrika është modernizuar dhe ka zgjeruar linjën e
saj të prodhimit në një kapacitet vjetor prej 1,000,000 m të radiatorëve panel. 

ENRAD ka reparte prodhimi dhe zyra administrative në 15,000 m2 hapësirë të mbyllur dhe shtrihet në një sipërfaqe totale prej 5.2 ha. Gama jonë e
prodhimit përbëhet nga radiatorët panel, radiatorët gyporë, kallda elektrike, radiatorë elektrik me vaj, kolektorë solarë dhe pajisje termoteknike. Të
gjitha produktet ofrohen në dimensione dhe kapacitete ngrohjeje të ndryshme. Më shumë se 200 punëtorë janë pjesë e ENRAD dhe të gjitha
aktivitetet e saj janë të menaxhuara nga një grup i profesionistëve me përvojë. 

Radiatorët enrad ofrohen ne te gjitha qytetet e Kosovës përmes distributoreve të autorizuar. Dizajni modern dhe kualiteti i larte i radiatorëve panel,
radiatorëve gypore, radiatorëve elektrik edhe kaldave elektrike ka bere qe këto produkte te jene prezentë ne tregjet rajonale si Greqi, Shqipëri, Serbi,
Maqedoni, Kroaci, Bosnje dhe Slloveni. Tani radiatorët enrad jane të kërkuar edhe në tregjet e Evropës Perendimore si në Gjermani, Austri etj.
Misioni ynë në ENRAD dhe në Grup është që të rrisim eksportet në tregjet rajonale dhe ndërkombëtare duke ofruar produkte të kualitetit të
lartë përmes përdorimit të teknologjisë më të re, lëndës së parë më cilësore dhe duke punësuar staf me përvojë për t’i mbikëqyrur të gjitha këto
aktivitete. Vizioni ynë është që të bëhemi prodhuesi kryesor i radiatorëve panel dhe gypor në regjion, por gjithmonë duke siguruar një ndikim
pozitiv në shoqëri dhe në ambient. 

Strategjia zhvillimore e menaxhmentit të kompanisë bazohet në resurset profesionale, avancimet teknologjike, shfrytëzimin e energjisë solare
dhe biomasave për të prodhuar produkte të cilësisë së lartë, miqësore me ambientin, dizajn bashkohorë dhe në trend me kërkesat e tregut dhe
konkurrencën.

Kërkesat dhe pritjet e klientëve tanë janë prioritet për kompaninë tone dhe besojmë qe qëllimet tona mund ti arrijmë vetëm mbështetjen dhe
vlerësimin e tyre. Kompania jonë është gjithnjë në kërkim të partneriteteve afatgjata me kompani të interesuara si në tregun vendor, regjional
dhe atë Evropian, dhe i ftojmë të gjithë blerësit e interesuar që të vijnë të fabrikën dhe ta shohin atë nga afër, pasi besojmë që kjo është
mënyra më e mirë për bashkëpunim afatgjatë.
Radiatorët ENRAD janë të prodhuar në përputhje me standardet DIN-EN 442:1,2,3  dhe nën sistemin për menaxhimin e kontrollit EN ISO
9001:2008. Çdo radiatorët është i testuar në 10 bar dhe përfshinë periudhe garancioni prej 10-vitesh. Menaxhimi i cilësisë, konformiteti i
produkteve si dhe kapaciteti i ngrohjes janë testuar dhe aprovuar nga institucione të njohura botërore si HLK Stuttgart, TUV Austria, DIN
Gepruft, ZIK etc. Furnizimi me lëndë e parë bëhet vetëm nga furnitorë te njohur botërore qe garantojnë për kualitetin e materialit sipas
standardeve ndërkombëtare te cilësisë, siç janë Arcelor Mittal, Helios, Henkel, Duropack etj.
 
Radiatorët enrad janë të certifikuar me markën CE (European Conformity) për konformitetin e produkteve me standardet Evropiane. Marka CE
ështe deklaruar pas testimeve ne institutin Gjerman HLK Stuttgart për të gjithë gamën e radiatorëve panel dhe gyporë. Enrad operon nën
sistemin për menaxhimin e kontrollit EN ISO 9001, të certifikuar nga TUV Austria.  Kliko këtu për të shkarkuar certifikatat mbi menaxhimin e
cilësisë dhe certifikatat mbi konformitetitn e produkteve. 
 
Kompania ENRAD jep garancion 10 vjecarë kundër defekteve në kushte të përdorimit adekuat të ngrohjes qendrore. Çdo radiator ka të shënuar
datën e prodhimit dhe të gjithë blerësit mund të kthejnë radiatorët për riparim dhe zëvendësim brenda afatit të garancionit nëse produkti nuk
është fabrikisht ne gjendje te rregullt. Garancioni nuk mbulon dëmtimet gjate transportit apo dëmtimet tjera nga mos instalimi adekuat i
radiatorëve. Kliko këtu për të shkarkuar manualin e përdorimit dhe instalimit si dhe kushtet e garancionit
Linjat tona të prodhimit të radiatorëve panel operojnë me makinerinë më të avancuar në industri nga Gjermania Zvicra dhe Sllovenia -të licensuara
nga teknologjitë MUHR si dhe FAEL. Linjat e prodhimit të radiator panel përbëhen nga saldimi shumëpikësh, saldimi konvektorëve, saldimi gjatësor
dhe anësor, prerja e skajeve dhe saldimi i lidhëseve ndërsa linja për prodhimin e radiatorëve gyporë përbëhet nga makineri automatike për prerje të
profileve dhe gypave, saldimit dhe zallitjes. 
 
Ne vazhdimisht kemi investuar në çdo hap të procesit të prodhimit në mënyrë që të sigurohet konformiteti me standardet më të reja të prodhimit si
dhe cilësisë së produkteve. Gjatë vitit 2013, fabrika është modernizuar me kabina të reja të ngjyrosjes, pajisje të formimit të panelit, saldimit
shumëpikësh, kabina për zallitje si dhe makina tjera përcjellëse që shfrytëzohen për prodhimin e radiatorëve panel, gyporë, kaldave elektrike dhe
kolektorëve solarë. 
 
Ne Shtator te vitit 2013, fabrika ka hapur linjën për prerjen e llamarinës, e cila ofron mundësi te prerjes ne dimensione te ndryshme. Linja është e
shpejtësisë se larte dhe plotësisht automatike me teknologji qe lejon shpejtësi te prodhimit deri 300m/min. Makineria instaluar është nga
furnitorë te njohur Evropian ne industrinë e metaleve, siç janë FAEL, Haco, Gema, Camu, Salvagnini, Siff, Baykal, Varstroj, etj. Menaxhmenti i
kompanisë planifikon te vazhdoje me ketë ritëm te investimeve edhe ne 2014 ne mënyre qe vazhdimisht të rrisë cilësinë dhe gamen e produkteve.
45

vite përvojë

1,000,000

m të radiatorëve panel në vit

200

punëtorë +