Rr. Mulla Idrizi nr.26, Gjilan 60000, Kosovë

EKP

EKP

ECO EKP & EKP KOMPAKT janë kalda vetëm me pelet që vendosen brenda ose jashtë shtëpisë. EKP Kompakt ka të…

EDP

EDP

ECO EDP janë kalda me pelet me brener të integruar – me mundësi përdorimi edhe me dru. Janë tri modele…

PKTE

PKTE

ECO PKTE janë kalda me pelet me SET(breneri i peletit, transporteri, rezervari). Kaldatë ECO PKTE mund të përdoren me dru…

PKE

PKE

ECO PKE janë kalda me pelet me SET (breneri i peletit, automatika, transporteri, rezervari). Kaldatë me pellet ECO PKE mund…

KTE

KTE

ECO KTE janë kalda të dedikuara për shfrytëzim me lëndë djegëse të ngurtë – dru, thëngjill & lignit. Dizajni i…

KE

KE

ECO KE janë kalda të dedikuara për shfrytëzim me lëndë djegëse të ngurtë – dru, thëngjill & lignit. Dizajni i…