Rr. Mulla Idrizi nr.26, Gjilan 60000, Kosovë

Panel radiator flat vertical

Radiatorët vertikal ofrohen në dizajnin Standard dhe Flat të rrafshët. Radiatorët vertikal ofrohen me mundësi lidhje standarde dhe në mes. Radiatorët vertikal janë shumë të përshtatshëm për montim në qfaredo hapsire. Radiatorët vertikal Flat ofrohen në gjerësitë 500, 600 mm dhe lartësite 1600-2000 mm. Modeli standard ofrohet në të gjitha gjerësitë dhe lartësitë.

Vertical radiators are available in both standard design and flat panel design. They are available in two forms of connection – standard and middle connection. Vertical radiators are ideal for narrow spaces in houses or apartments. Vertical flat panels are produced in lengths 500mm & 600mm and in heights 1600-2000mm, whereas vertical radiators in standard design and available in all dimensions.