Rr. Mulla Idrizi nr.26, Gjilan 60000, Kosovë

Panel radiator flat vertical

Radiatorët vertikal ofrohen në dizajnin Standard dhe Flat të rrafshët. Radiatorët vertikal ofrohen me mundësi lidhje standarde dhe në mes. Radiatorët vertikal janë shumë të përshtatshëm për montim në qfaredo hapsire. Radiatorët vertikal Flat ofrohen në gjerësitë 500, 600 mm dhe lartësite 1600-2000 mm. Modeli standard ofrohet në të gjitha gjerësitë dhe lartësitë.