Rr. Mulla Idrizi nr.26, Gjilan 60000, Kosovë

Kalda elektrike

Kaldatë elektrike janë të modeleve të brendshme-të jashtme kompakte dhe të jashtme jo-kompakte. Kaldatë elektrike kanë dizajn modern dhe dimensione adekuate për vendosje në banesa apo shtëpi. Kaldatë elektrike ompakte kanë të integruar pompën, enën ekspanduese dhe elementet elektrike. Kaldatë elektrike ofrohen në kapacitete nga 6kw deri 36 kw – me kontaktor jo të zhurmshëm.

Electrical boilers are available for both inside-wall and outside-wall mounting. They are equipped with a circulation pump, expansion tank and safety valves (compact boilers). Electrical boilers have an elegant and modern look and are designed for mounting in houses or apartments. They are available in capacities from 6kw up to 36kw – with silent electrical contactors.