Rr. Mulla Idrizi nr.26, Gjilan 60000, Kosovë

Paketimi

Të gjitha produktet janë të ambalazhuara me kujdes pas një kontrolli final. Ato janë të mbështjellura me material me fluska, të mbrojtura me plastikë në anën e pasme dhe karton në pjesët anësore për të garantuar transportim të sigurt. Secili radiator shënohet anash me dimensionet dhe llojin përkatës, logon si dhe çertifikimet respektive.