Rr. Mulla Idrizi nr.26, Gjilan 60000, Kosovë

ECO-ES

Kaminat ECO ES përdoren vetëm me pelet dhe janë modele që vendosen brenda shtëpisë. Prodhohen tri
modele të kaminave ES: 18 kw, 25 kw dhe 35 kw – me ngjyrë vishnje dhe të bardhë. Kaminat kanë të
integruar pompën qarkulluese, enën ekspanduese, ventilin e ajrit, ventilin sigurues. Dizajn modern, si dhe
programim ditor dhe javor. Të pajisur me turbulatorë inox në gypa për këmbim të nxehtësisë, pastrim të
lehtë dhe efiçiencë të lartë, me shume se 93%.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE