Rr. Mulla Idrizi nr.26, Gjilan 60000, Kosovë

ECO-ESK

ECO ESK është e prodhuar me dizajn të veçantë e cila ofron zgjidhje ideale për kyçje në ngrohjen qendrore, përgatitjen e ushqimeve, me mbushje dhe djegie automatike të peletit. Stufa ESK është e pajisur me këmbyes të nxehtësisë të cilët mundësojnë efiçiencë të lartë të energjisë. Pllaka e siperme e stufes është me Xham Keramik ose Inox. Operimi dhe kontrolli elektronik i Stufes ESK, lejon programimin automatik ditor dhe javor për punë. ECO ESK është i pajisur me termometer të furrës për mbikëqyrje të lehtë të gatimeve, si dhe veglat per pastrim dhe mirëmbajtje.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE