Rr. Mulla Idrizi nr.26, Gjilan 60000, Kosovë

KTE

ECO KTE janë kalda të dedikuara për shfrytëzim me lëndë djegëse të ngurtë – dru, thëngjill & lignit. Dizajni i vatrës (3-etazhore) mundëson djegie të mirë, efikase dhe shumë ekonomike. Kaldatë kanë të integruar termostatin për pompë, termometrin dhe këmbyesin për mbrojtje nga tejnxehja. Të testuara në 5 bar dhe me garancion 5-vjecar. Të pajisur me tabakë të hirit (për pastrim) dhe të përshtatshëm për të gjithë brenerët e peletit.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE