Rr. Mulla Idrizi nr.26, Gjilan 60000, Kosovë

PKE

ECO PKE janë kalda me pelet me SET (breneri i peletit, automatika, transporteri, rezervari). Kaldatë me pellet ECO PKE mund të përdoren edhe me dru dhe thëngjill – pa e zhvendosur brenerin (djegësin). Mundësi lidhje me termostat të dhomës dhe mundësi programimi ditor dhe javor të punës. Tabelë komanduese në gjuhën shqipe dhe kontrollim të temperaturës, djegies, sasisë se ajrit dhe të tjera.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE