Rr. Mulla Idrizi nr.26, Gjilan 60000, Kosovë

Panel radiator flat

Radiatorët flat kanë dizajn unik, pasi që pjesa e përparme është pjesë e rrafshët dhe moderne. Radiatorët flat ofrohen në modelin standard (4 lidhje) dhe në modelin agregat (6 lidhje). Radiatorët flat kanë kapakët anësorë dhe ata të epërm – njëjtë si radiatorët standard dhe mundësi të vendosjes së formave të ndryshme magnetike dekorative mbi sipërfaqen e rrafshët.

 

Flat panel radiators have a unique design due to the elegant front flat panel. Flat panel radiators are available with both standard (4-connections) and compact VK models (6-connections). The unique design allows for the placement of magnetic objects on the flat panel for decorative purposes and is suitable for customization. Apart from the front flat panel: dimensions, caloric values and all other specifications are the same as standard panel radiators.