Rr. Mulla Idrizi nr.26, Gjilan 60000, Kosovë

Panel radiator flat

Radiatorët flat kanë dizajn unik, pasi që pjesa e përparme është pjesë e rrafshët dhe moderne. Radiatorët flat ofrohen në modelin standard (4 lidhje) dhe në modelin agregat (6 lidhje). Radiatorët flat kanë kapakët anësorë dhe ata të epërm – njëjtë si radiatorët standard dhe mundësi të vendosjes së formave të ndryshme magnetike dekorative mbi sipërfaqen e rrafshët.