Rr. Mulla Idrizi nr.26, Gjilan 60000, Kosovë

Tender: Invitation

INVITATION TO TENDER: 1. Tender: Invitation to tender for supply of Plazma Cutting Machinery Plazma_invitation Plazma_instructions   2. Tender: Invitation to tender for supply of Press Break for bending of metal sheets. Pressbreak_invitation Pressbreak_instructions   3. Tender: Invitation to tender for supply of Automatic arc welding robot Pressbreak_instructions Weldingrobot_instructions      

Read More

Kalda elektrike

Kaldatë elektrike janë të modeleve të brendshme-të jashtme kompakte dhe të jashtme jo-kompakte. Kaldatë elektrike kanë dizajn modern dhe dimensione adekuate për vendosje në banesa apo shtëpi. Kaldatë elektrike ompakte kanë të integruar pompën, enën ekspanduese dhe elementet elektrike. Kaldatë elektrike ofrohen në kapacitete nga 6kw deri 36 kw – me kontaktor jo të zhurmshëm. […]

Read More

Radiator gypor

Radiatorët gyporë standard kanë efikasitet të lartë të ngrohjes dhe pamje elegante. Radiatorët ofrohen në 3 gjerësi (400,500 dhe 600mm) dhe 7 lartësi (800-1800mm). Radiatorët gyporë ofrohen në dy modele – standard dhe lux (të lakuar). Radiatorët gyporë kanë të integruar ventilin e ç’ajrosjes dhe mbajtësit e plastikës. Radiatorët janë të paketuar me dy shtresa […]

Read More

Panel radiator flat vertical

Radiatorët vertikal ofrohen në dizajnin Standard dhe Flat të rrafshët. Radiatorët vertikal ofrohen me mundësi lidhje standarde dhe në mes. Radiatorët vertikal janë shumë të përshtatshëm për montim në qfaredo hapsire. Radiatorët vertikal Flat ofrohen në gjerësitë 500, 600 mm dhe lartësite 1600-2000 mm. Modeli standard ofrohet në të gjitha gjerësitë dhe lartësitë.

Read More

Panel radiator flat

Radiatorët flat kanë dizajn unik, pasi që pjesa e përparme është pjesë e rrafshët dhe moderne. Radiatorët flat ofrohen në modelin standard (4 lidhje) dhe në modelin agregat (6 lidhje). Radiatorët flat kanë kapakët anësorë dhe ata të epërm – njëjtë si radiatorët standard dhe mundësi të vendosjes së formave të ndryshme magnetike dekorative mbi […]

Read More

Panel radiator compact

Radiatorët kompakt kanë të integruar gypin e furnizimit dhe mund të lidhen me ventila nga toka apo muri. Radiatorët kompakt mundësojnë kontrollimin termostatik të rrjedhjes në sistemin njëgypor. Radiatorët kompakt janë universal dhe mund të montohen në dy anët (djathtë dhe të majtë). Të pajisur me senzor të ndryshëm me filete dhe pa filete (Oventrop, […]

Read More

Panel radiator

Radiatorët panel standard kanë efikasitet të lartë të ngrohjes dhe pamje elegante. Radiatorët testohen në presion 10-bar dhe ofrohen me garancion 10 vite. Radiatorët janë të paketuar me dy shtresa të folisë ajrore dhe mbrojtëse anësore të kartonit. Radiatorët kanë të integruar ventilin e ç’ajrosjes, tapën mbyllëse, tipllat, vidat dhe mbajtësit. Radiatorët ofrohen në 7 […]

Read More

EKP

ECO EKP & EKP KOMPAKT janë kalda vetëm me pelet që vendosen brenda ose jashtë shtëpisë. EKP Kompakt ka të integruar pompën qarkulluese, enën ekspanduese, ventillin e ajrit dhe atë sigurues. Shpenzime të vogla dhe efiqencë të lartë të shfrytëzueshmërisë, mbi 93%. Rezervar të madh të peletit (deri 76 kg) dhe mundësi lidhje me termostat […]

Read More

ECO-ESK

ECO ESK është e prodhuar me dizajn të veçantë e cila ofron zgjidhje ideale për kyçje në ngrohjen qendrore, përgatitjen e ushqimeve, me mbushje dhe djegie automatike të peletit. Stufa ESK është e pajisur me këmbyes të nxehtësisë të cilët mundësojnë efiçiencë të lartë të energjisë. Pllaka e siperme e stufes është me Xham Keramik […]

Read More

EDP

ECO EDP janë kalda me pelet me brener të integruar – me mundësi përdorimi edhe me dru. Janë tri modele të kaldave ECO EDP: 35 kw, 45 kw dhe 65 kw. Kaldatë janë 4-etazhore dhe kanë koeficient shumë të lartë të shfrytëzueshmerisë, efiçenca >92%. Mundësi lidhje me termostat të dhomës dhe mundësi programimi ditor dhe […]

Read More